Aktuality

Rodina multiscrollových jednotek SPINchiller4 se rozrůstá o dalšího člena!

Je jím reverzibilní tepelné čerpadlo typu vzduch-voda, o nominálním topném výkonu od 220 do 570 kW, s chladicím výkonem 216-553 kW. Používá nové ekologické chladivo R32 se sníženým dopadem na životní prostředí. Dva chladivové okruhy se 3-6 scrollovými kompresory zajišťují vysokou sezónní účinnost jednotky danou přizpůsobením výkonu zátěži soustavy. Verze EXCELLENCE nabízená jako standardní, dosahuje koeficientu SCOP pro nízkoteplotní otopnou soustavu až 4,10. Maximální dosažitelná teplota výstupní vody činí 55°C. Tepelné čerpadlo dosahuje vysokých parametrů i v režimu chlazení – s SEER až 4,89.

Více zde : WSAN-YSC4