Reference

Škoda - lisovna M4 - 530kW kompresorový zdroj chladné vody

Galerie (1)

Krajský úřad Brno - 100kW kompresorový chladič vody s odděleným kondenzátorem

Galerie (4)

Colorprofi Boskovice - 250kW v kond.jednotkách

Galerie (3)