Reference

Brno Vlněna - 3800kW ve vodou chlazených jednotkách se suchými chladiči

Galerie (4)

Alcaplast - 1200kW adiabatické suché chladiče

Galerie (2)

VGP Olomouc - 500kW chiller pro provoz do -18°C

Galerie (1)