GDPR

BM Klima s.r.o. má zpracovanou ochranu osobních dat dle obecného nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochraně osobních údajů a dalších platných právních předpisů týkajících se ochrany osobních údajů